1. 1.
    Bir amerikan vatandaşı.
    ... kemalist fasizm