1. 1.
    Ölüm nedeni "cinayet"
    katili "trafik canavarı" olan genç insandır.
    Odu okuyup, başarılı olması ölümünü farklı bir boyuta taşımaz. Yine bir can gitti yine bir ailenin içi elemle doldu.
    #20559452 :)