1. 1.
    (bkz: nasıl meriç oldum)

    (bkz: mastermeriç)

    biz bunları eserlerimizde anlattık *
    ... tuiran kouma