1. 1.
    bir emevi savaşçısı aynızamanda hadis kaynağıdır.
    ... ataturkun mendili