1. .
    karakterlerin mendel yasalarına göre bir dölden bir sonrakine geçmesine mendelizm denir.
    mendel yasalarının temeli ;mayoz bölünmeye dayandığından , eşeyli üreme ile çoğalan tüm ökaryotlarda , alleller arasında dominantlık resesiflik ilişkisinin bulunduğu ve farklı karakterlere ait genşerin ayrı kromozomlarda taşındığı durumlarda karakterlerin kalıtımı mendelizme uygunluk gösterir.
    anafaz 1'de meydana gelen dağılım ve krossing over olayı
    ... kacak kelebek