1. 1.
    Hərdən ağla hərdən yada sal məni diye devam eden söz.
    ... expected1