1. 0.
  Mısır coğrafyasında, Bir çeşit "Köle aristokrasinin" mevcut olduğu devlet. Kıpçaklar, Gürcüler ve Çerkesler tarafından yönetilmiştir. Kölelikten Sultanlığa terfi eden, ilhanlıları bozguna uğratan, Kıpçak kökenli Sultan Baybars Memlük tarihinde çok meşhurdur. Sultan Selim tarafından Mercidabık zaferiyle fethedilmiş. Halifelik Osmanlılara geçmiştir.
  2 ... sah ruh
 2. 1.
  olay şöyledir.

  bilhassa anadolu ,kafkasya ,kuzey karadeniz kıyıları ve hazar etrafından toplanan köleler ki bunların hemen hepsinin çocuk ,güzel ve sağlıklı olmasına dikkat edilirdi ve bu köleler mısır aristokratlarına ,zenginlerine yönetici sınıfına satılırdı bazıları da asker yapılmak üzere kışlalara (**) ve savaş beylerine teslim edilirdi . buralarda ne olurdu bildiğin iç oğlan muamelesi ...

  sonra bu köleler çoğaldı askerlikte önemli komutanlıklara geldi ve darbe yapıp devleti ele geçirdiler oldu sana kölemen devleti . memlük olayı budur efendinin hizmetkarı.

  sakın ayıp demeyin tarihin en savaşçı kavimlerinden spartalılar da da olay tam değil ama buna yakındı .
  2 -2 ... baris hemen simdi
 3. 2.
  ilk dönem sultanlarının hepsi kıpçak türkü iken sonlarda çerkez sultanlar da başa geçmiştir.

  eyyubi ordusunun zaten askeri olarak en üstün birimi kıpçak türkleri ve yanında bulunan çerkezlerdi. komuta kademesi ise tamamen kıpçak türküydü. işte bir gün son eyyubi sultanı ölür ve bunlardan en yüksek rütbeli aybek(tabii ki aslı türk), sultanın varislerinin çocuk yaşta olması nedeniyle sultanın dul kalan eşiyle evlenip idareyi devralır. fiili olarak memlükler kurulur.(1250)

  aybek 10 sene sultan olur. malum kadın yani eşi aybek e suikast düzenleyip öldürtür. amacı muhtemelen büyüyen çocuklarına idareyi devretmektir. fakat türk komutanlar başlarındaki kutuz önderliğinde buna müsaade etmezler ve kutuz'u seyfettin kutuz olarak sultan ilan ederler.(1260) kutuz ilk iş olarak aybekin katillerini eşi dahil ortadan kaldırır.

  kutuz gözünü kaynayan ortadoğuya diker. kendisinden boşalan idareye komutanlardan baybarsı tayin eder. baybars komutasında bir orduyu ortadoğuyu kan gölüne çeviren moğollara gönderir. baybars moğolları ayn calutta yener. zafer sonucunda kutuzdan sözünü aldığı suriye valiliğini ister. kutuz baybarsa suriye valiliğine vermez, zaferini tebrikle yetinir. kutuz baybarsı idarecilik için tehlikeli derecede hırslı ve ihtiraslı bildiği için suriye valiliğini vermemektedir. baybars bu nedenle kutuza kin besler.

  melik kutuz baybarsın bu tehlikesi nedeniyle tertip ettiği bir av şöleninde onu öldürtecektir. durumu haber alan baybars av partisinde kutuzdan önce davranıp anlaştığı diğer komutanlarla birlikte kutuzu öldürür.

  baybars diğer komutanlar tarafından rüknettin baybars olarak sultan ilan edilir. (1261)

  baybars haçlıları üstüste yenilgiye uğratmıştır. moğolların ayn calutun intikamını almak için sefer hazırlığı yaptığı istihbaratını alır. ordusuyla moğolları elbistanda karşılar. gördüğü manzara onu şaşırtır. moğol ordusu hayli kalabalıktır, ama onu esas şaşırtan türk islam devleti olan anadolu selçuklu ordusu da moğollarla birliktedir. moğol hakimiyetini kabul eden anadolu selçukluları moğolların zorunlu müttefiki olmuştur. iki ordu elbistan ovasında karşılaşır. memlük ordusu moğolları yine bozguna uğratır.(elbistan savaşı-1279) bu savaş moğolların ortadoğuda ilerleyişinin nihayi sınırını belirlemiştir.

  memlük sultanlığında en sevdiğim yön budur. saltanat olmadan ordu komutanları arasında yapılan seçimle yeni sultan başa geçmektedir. bahsedildiği gibi aslında tam köle aristokrasisi. dünyada bunun başka örneği yoktur sanırım.
  algoritma; çocukluktan esir pazarında mısıra getiril->köle olarak yetiş->asker ol->komutan ol->sultan ol.
  1 -1 ... melikbaybars
 4. 3.
  Çivi çiviyi sökermiş. Hiçbir ananesi olmayan buldozer gibi Kudüs'e ilerleyen Moğollar'a haddini bildirmiş tebaası arap olan türk devletidir.
  1 ... billyhalleck