1. 1.
    "Memleketler Muhteliftir fakat medeniyet birdir. Ve bir milletin terakkisi içinde bu yegane medeniyete iştirak etmesi lazımdır."

    Enver Ziya Karal

    (bkz: Atatürk ten Düşünceler)
    ... gore gori chapa tipa rota hey