1. 1.
  Memlûk Sultanlığı, Memlûk Devleti veya Memlûk Saltanatı, kölelikten gelen memlûklerin bugünkü Mısır ve Suriye'de kurduğu bir askeri aristokrasi devletidir. Memlûk sözcüğü Arapçada köleler demektir. Bu yüzden devletin ismi Türkçede Kölemen Devleti olarak da geçer.

  Memlûk Sultanlığı'nın kökeni, Eyyubi Devleti'nin 1174 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından kurulmasına kadar uzanmaktadır. Diğer sultan ve amirlerin olduğu gibi El- Salih Eyyub'un da Bahriler adında kendine özel askeri birliği vardır. Bu askerler 800 ile 1,000 arası atlıdan oluşmaktadır. Bahri kelimesi, deniz veya büyük ırmak anlamına gelen Arapçadaki bahr kelimesinden gelmektedir. Çünkü onların kışlaları Nil'deki Rawda adasında bulunmaktadır. Onlar, Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırları yöneten Kıpçakların arasından gelmiştir. **
  ... kasparov
 2. 2.
  hakları bulunan, azat edildiği takdirde önemli mevkilere gelebilen, evlenebilen köle sınıfı.
  ... tam35izmir
 3. 3.
  (bkz: memlük devleti)
  ... 571 1071 1453 1881 1905 1923
 4. 4.
  age of empires II de sağlam bir asker türü.
  ... genjuro