1. 1.
    yeryüzü çok daha tuhaf bir yer olurdu sorunsali.
    1 ... erectof