1. 1.
    "memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış. kavuşmuyor düğmeler." şarkısında da geçen bu memelerin başkaldırısının sebebi nedir? neden bu kadar protest tavırlar içerisindedir bu memeler? ve kime baş kaldırmaktadırlar?
    ... the heartkiller