1. 1.
    eski türkçede 'şarap' anlamına gelen, ayrıca sık rastlanmayan kadın ismidir. *
    ... lilith