1. 1.
    1827. Ikinci mahmut. Ordunun hekim ve cerrah ihtiyacını karşılamak.
    ... luzumsuzbiliyorum
  2. 2.
    mekteb-i tıbbiye-i şahane ıı. mahmut zamanında açılmış tarihimizdeki ilk tıp okuludur. günümüzde bu bina marmara üniversitesinin haydarpaşa kampüsü olarak kullanılmaktadır.
    1 -1 ... yeralti zamburu