1. 1.
    maddenin bütün hareketlerini, gök ve yeryüzü cisimlerinin bir yerden bir yere gitmesini inceleyen mekanik bilimiyle açıklamaya çalışan materyalizm çeşidi. en büyük temsilcilerinden birisi de ünlü fizikçi sir isaac newton dur.

    daha sonraları kimyasal, termodinamik ve biyolojik buluşlar öne çıkınca maddenin hareketi farklı şekillerde ele alınmış ve farklı cevaplar bulunmuştur. 19. yüzyılda da diyalektik materyalizm görüşü öne atılınca, bu görüş kendine pek taraftar bulamamıştır.
    2 ... sadirvan mehmet cadiroglu