1. 1.
    mehtaplı gecelerin anlam ve önemini kavrayamamış kadındır.
    1 ... judas