1. 1.
    kezbanin cok etkilenmeyecegi bir sorunsaldir.
    1 ... erecteo