1. 1.
    bakmıyor çeşm i siyah feryade adlı eserin güftekârı olarak tanıdığımız 19. yy şairi.
    ... otherside87