1. 1.
    Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi ziraat fakültesi öğretim üyesi.

    Ceviz ıslahı konusunda başarılı çalışmaları vardır.
    ... centurion