mehmet emin yurdakul - uludağ sözlük

entry 41 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  milli edebiyat akımının öncüsü olan şairlerden birisidir.

  bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır.

  milliyetçi bir şairdir.

  (bkz: kendini ansiklopedi gibi hissetmek)
  #463907 :)
 2. 2.
  http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=443 *
  #470500 :)
 3. 3.
  "Mehmet Emin Bey milli şair değildir.

  Milli şair olmanın hiçbir vasfını haiz değildir. Evvela Türk şairi olarak gösterilen bu şair Türkçe yazmaz. Şiirlerinin lisanı ne Türkçedir, ne Osmanlıca; uydurma, hiçbir sınıf, tabaka ve ferdin konuşmadığı suni bir lisandır. (...)

  "Milli şair olduğu iddia edilen Emin Bey hangi yazısı ile Ziya Paşa kadar olsun emperyalizme dost olanlara hücum etmiş ve en nihayet hangi yazısı Kemalettin Kami'nin 'izmir Kapılarında' isimli küçük şiiri kadar son mücadelenin destanı olmuştur. (...)

  "Mensup olduğu milletin lisanında bir dönüm noktası teşkil etmeyen, o milletin büyük mücadelelerinin sesini duyurmayan bir şair nasıl milli şair olabilir?..

  "Mehmet Emin Beyin şairliği bile bir galatı rüyet iken, milli şairlik sıfatı cehlin galatından başka bir şey değildir."

  "Bak tuhaf bir şey gibi gelecek ama, ben bugünlerde Mehmet Emin'i inkâr olunan tarafıyla, yani şair tarafıyla keşfettim. Şüphesiz ki Milli Türk şairi filan değil, lakin iyi şair. Adamcağızın bu esaslı tarafını kulaktan dolma bir telkinle inkâr edip durmuşuz."

  nazım hikmet ran
  #1012384 :)
 4. 4.
  1899'da türkçe şiirler isimli kitabını yayımlamasından sonra halkın duygu ve düşüncelerini onun anlayıp benimseyeceği biçimde dile getirdiği (?) düşünülerek kendisine milli şair unvanı verilen şair.
  #1047988 :)
 5. 5.
  ittihat ve terakki partisinin turancı milliyetçiliğinin zirvede olduğu bir dönemde yaşamış aşırı-milliyetçi şairdir. en meşhur şiirlerinden biri olan cenge giderken şiirinin ilk 3 mısrası dahi görüşlerini özetlemeye yeterlidir:

  ben bir türküm dinim, cinsim uludur.
  sinem, özüm ates ile doludur.
  insan olan vataninin kuludur.
  #1048039 :)
 6. 6.
  mustafa kemal atatürk'ten şiirlerinde bahseden ilk şairdir.

  (bkz: ordunun destani)
  #1424341 :)
 7. 7.
  milli edebiyat döneminde daha gencecik yaşında anadolu dan bir ses yahut cenge giderken adlı şiirinin'ben bir türk üm'dizesiyle türkçülük hareketini fiilen başlatmış şairdir.
  #1426059 :)
 8. 8.
  ağlatan, annelerin çocuklarının üzerine nasıl titrediğini gösteren trajik bir şiiri için;

  (bkz: kesildi mi ellerin)
  #3234113 :)
 9. 9.
  türkçe şiirler, türk sazı, ey türk uyan, tan sesleri, zafer yolunda bazı eserleridir.
  #3234410 :)
 10. 10.
  1869 istanbul doğumludur. Mülkiye okulunu ve hukuk fakültesini bitirmiyor, edebiyat fakültesibi kazanır ve onu bitirir.aşık garip, kerem ile aslı, battalgazi gibi halk kültür öğelerine önem veriyor. ihtilalci ruhunu namık kemal'den alır. (evrak-ı perişan ile)
  nesir türü ilk kitabı: fazilet ve adalet
  ittihat ve terakki partisi'ne yakındır. sade türkçe ve hece ölçüsüyle yazdığı şiirler dikkat çeker, "çocuk bahçesi" adlı dergiye şiirlerini yollar. Rıza tevfik bu şiiri servet-i fünunculara karşı korur, tartışmalar başlar. ama milli edebiyatçılar baskın gelir ve düşünce kabul ettirilir. ilk şiir kitabını devrin ileri gelenlerine; gaspıralı ismail, rıza tevfik, semipaşazade sezai'ye yollar övgü alır. şiirlerinin yanında bu övgüleri de yayınlar. Erzurum, halep ve trabzon'a sürülür. kurtuluş savaşı sırasında ankara'dan teklif alır aydınlarla bir olurlar. 1944 yılında ölür.

  şiirleri:
  türk ocağı "milli şair" ünvanını verir. didaktik şiir yazar ama kurudur duygu unsuru içermez. estetik ve şiir sanatı açısından iyi örnekler değildir. 11- 16 hece ölçüsü kullanmıştır. ahenk yoktur bunu kelime tekrarı ile yakalamaya çalışmıştır.
  ilk şiir kitabı: türkçe şiirler
  konular:
  1- türkçülüğün bilinci
  2- sosyal meseleler: kadın hakları, poligami karşıtlığı

  fikir dünyasını şeyh cemalettin efgani oluşturur.reformist bir islam düşünürüdür.islam birliği düşüncesini savunur. şiirlerinde türk+ islamiyeti savunur.
  şiir kitapları:
  1- Biz nasıl şiir isteriz?
  sanat anlayışını "biz nasıl şiir isteriz?" adlı şiiriyle dile getirmiştir.
  beğenmediği iki kitabı anlatır:
  a-köroğlu kitabı: dilinin anlaşılırlığını beğenir ama içindeki mesajları beğenmez.
  b-merkad-ı fatihi ziyaret: dilinin ağırlığını, halkın anlayacağı dilden olmadığını belirtir. içeriği güzel ama dili iyi değil.
  kendi tercihi ise; halk dili anlasın etkilensin çünkü kendi hayatından iz bulmalı. dil ve içerik iyi olmalı.
  2- Anadolu'dan bir ses yahud cenge giderken
  estetik değeri yok ama tarihi önemi var.1897 osm- yunan savaşı kazanılır. aydınlar kaleme sarılır. tarihi önem ilk mısrada yer alır. 18 yaşındadır, milli kültürün ne olduğunu bilmediği bir dönemde "ben türk'üm" diyebiliyor. ve ilk türkçülük hareketini başlatır.
  türk kimliğ o dönemlerde hakaret olarak kullanılırken m. emin bunun farklı yönünü benimser.
  "ben bir türk'üm dinim, cinsim uludur."
  mehmetçiğin ağzından neden askere gittiğini anlatır. "vatan ve tanrı kucağı birdir" der.
  3- yunan sınırını geçerken:
  türklük bilinci, milli duygu aşılamak amaçtır. din ve vatan bağımsızlığı.
  4-tırhala kala'sına bayrak diktikte sonra:
  Kahraman yiğit türk askeri anlatılır.
  5-şehit yahud osman'ın yüreği:
  şehitleri ve can vermenin kutsallığı anlatılır.
  6-yetim çocuk yahud ahmet'in kaygusu:
  köy tasviri var.manzara yalnız ve garip 10 yaşındaki çocuk babasının savaştan dönüşünü bekler.fakirlik ön planda. merhamet ve acıma duygusu m. akif'e benzer. fakirlik çocuğa ait değil o vatanı simgeler.sosyal sorundur.
  7-ah analık yahud zeynep'in duası:
  zeynep'in kocası şehit olmuş ama o çocukları için yardımı düşünür. yardım bulamaz. sosyal yarayı m. akif gibi bulur, çözüm üretir: sosyal dayanışma olmalı.
  8-kur'an- kerim:
  kur'an önce düşünmeyi sonra inanmayı emreder der.
  #3253505 :)
 11. 11.
  Bırak Beni Haykırayım adlı şiirin şairidir;

  Ben en hakîr bir insanı kardeş sayan bir rûhum;
  Bende esîr yaratmayan bir Tanrı'ya îman var;
  Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar;

  Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.
  Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;
  Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez.

  Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et;
  Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,
  Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;

  Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir,
  Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk;
  Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk!
  #3253767 :)
 12. 12.
  hece ölçüsünü sadece hece sayılarının eşit olması olarak algılamış ve iç ahenge önem vermemiş şairdir. bu nedenle dönem şairleri tarafından eleştirilmiştir.

  o ise servetifunun şiirini eleştirmiştir. mehmet emin e göre servetifunun şiiri türkçe değildir. asıl türkçe kendi şiirlerinde ki sade anlatımdır.
  #3352676 :)
 13. 13.
  milliyetçilik düşüncesini şiirlerinde ilk işleyen kişidir.
  #3517243 :)
 14. 14.
  balkan savaşı, trablusgarp, birinci dünya savaşı, kurtuluş savaşı gibi felaket yıllarını yaşamış; türk milletini vatanını sevmeye ve onu düşmandan korumaya çağırmış atatürkçü bir şairimizdir. günümüzde çok da sevilmeyecek, okunmayacak bir şairimizdir; zira dini konularda şiirler yazmamıştır. * *
  (bkz: tekke edebiyatı)
  #4802633 :)
 15. 15.
  hece vezniyle yazan şair şiirlerini türk sazı, tan sesleri, ordunun destanı, turana doğru, ey türk uyan gibi kitaplarında toplamıştır.
  #5205786 :)
 16. 16.
  Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan milli edebiyat öncüsü.
  #5376631 :)
 17. 17.
  edebiyat hayatının en başından beri sade dille ve hece ölçüsüyle şiirler yazar.
  türk yurdu dergisini çıkarmıştır.
  türkçülük fikrini halka anlatan ve halkın acılarını dile getiren şiirler yazmıştır.
  #7510325 :)
 18. 18.
  şiirleri:
  cenge giderken (ilk tanındığı şiir)
  türk sazı,
  turana doğru,
  zafer yolunda,
  tan sesleri.
  #7510335 :)
 19. 19.
  oğlu vardır.
  (bkz: prof dr yurdakul yurdakul)
  (bkz: yurdakul yurdakul)
  #7510425 :)
 20. 20.
  cumhuriyet dönemi şairlerindendir. halkçı görüşleri savunan şiirleri vardır. pek çok kitabı da vardır. türk sazı, ey türk uyan, tan sesleri, zafer yolunda, aydın kızları bazı kitaplarındandır.
  #7634734 :)
 21. 21.
  ölümünün 67. yılında mehmet emin yurdakul'u saygı ve rahmetle anıyoruz:

  vur

  ey türk vur, vatanın bakirlerine
  günahkar gömleği biçenleri vur
  kemikten taslarla şarap yerine
  şehitler kanını içenleri vur

  vur güzel aşıklar cenazesinden
  kırmızı meşaleler yakanları vur
  şehvetin raksına yetim sesinden
  besteler şarkılar yapanları vur

  vur o katlin kızıl sapanlarıyla
  dünyaya ölümler ekenleri vur
  vur zulmün o kanlı urganlarıyla
  bir kavmi iplere çekenleri vur

  vur aşkın ve hakkın zaferi için
  vur dünya bak senden bunu istiyor
  vur yerde bak tarih senin seyircin
  vur gökten bak allah sana vur diyor

  vur çelik kolların kopana kadar
  olanca aşkınla şiddetinle vur
  son düşman son kızıl ölene kadar
  olanca aşkınla kuvvetinle vur

  mehmet emin yurdakul
  #10497549 :)
 22. 22.
  "Ben bir Türk'üm dinim cinsim uludur
  Sinem, özüm ateş ile doludur
  insan olan vatanının kuludur
  Türk evladı evde durmaz, giderim."

  dizelerinin sahibi, milli edebiyat dönemi türkçü-turancı şair.
  #16810586 :)
 23. 23.
  gelmiş geçmiş en önemli Türkiyat alimlerinden. (Edebiyat dersi sağolsun:) )
  #19849957 :)
 24. 24.
  Vefatının 70. Yıldönümünde Büyük Türk Şairi ve Türk Ocakları Kurucusu Mehmet Emin Yurdakul'u Rahmet ve Minnetle anıyoruz.
  #22557212 :)
 25. 25.
  --spoiler--
  Ben en hakîr bir insanı kardeş sayan bir rûhum;
  Bende esîr yaratmayan bir Tanrı'ya îman var;
  Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar;

  Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.
  Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;
  Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez.

  Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et;
  Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,
  Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibid ir;

  Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir,
  Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk;
  Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk! ..
  --spoiler--
  #23383756 :)