1. 1.
    ankara strateji enstitüsünde istihbarat hukuku uzmanı olarak çalışmaktadır.şu sıralar sık sık tv ye çıkıyor.
    ... academia