1. 1.
  turk askerinin genel ismidir.
  2 -1 ... painkiller
 2. 2.
  vatan için kendi canını hiçe sayması gereken askeriyenin tüm personelidir.
  2 -1 ... palta
 3. 3.
  Çanakkale Savaşında Sebdulbahir de savaşan Mehmet Çavuş isimli bir asker silahı tutukluk yapınca yerden aldığı bir taşla ingiliz askerine saldırıyor. Mustafa Kemal'de bu olayın duyulmasında bizzat yardımcı oluyor. işte o gün bugündür Türk Askerine mehmetçik denir.
  6 -1 ... snowman
 4. 4.
  Genelkurmayın açıklaması ise şöyledir;

  Milletlerin tarihlerine şan ve şeref örnekleri veren kahramanlık için çeşitli düşünce ve yorumlar vardır. Bu düşüncelerde çok kere cesaret ile kahramanlık karıştırılmış ve karıştırılmaktadır. Cesaret, insanda sadece manevi bir kuvvet, kahramanlık ise fazilettir. Kahramanlık ruhu ferde ırkından intikal eder. Bir millet yapısı itibariyle kahraman değilse, içinden çıkacak birkaç yiğitle dünya üzerinde özgür yaşamak imkanını bulamaz veya özgürlüğü her savaşta tehlikeye girer.

  Buna karşı bir milletin cephede savaşan evlatları dünyayı hayretler içinde bırakan kahramanlıklar yaratmışsa hiç şüphe yok ki o milletin yalnız cephede savaşan erleri değil beşik sallayan anaları, okul çağındaki evlatları ve ak saçlı ihtiyarları, sonuç olarak bütünü kahramandır.

  Türk ordusunun kahraman askerine verilen unvan olarak "Mehmetçik"; simgesi, kökenini islamiyet öncesi Türk medeniyetine kadar uzanmaktadır. Atalarımız daha Orta Asya'dayken belirli eşyaları, cisimleri ve şekilleri belirli manalara simge yapmışlardır. Mesela, "ok"; Tanrı'ya bağlılığın, "yay" da bu bağlılığın cihana yayılmasının simgesiydi. Keza davulun, tuğun devlet şeklinde değişik anlamları vardı. Doğal olarak Türk ordusu içerisinde görev yapan askerler için de bir simge geliştirilmişti. Bu dönemde Türk ordusu içerisinde görev yapan askerlere "alp", "alp er", "alperen" vs. gibi unvanlar verilmekte idi. Bu unvanların verilmesinin temel nedeni askeri kişiliğin bir kişiye ait olmaması, tüm ulusu temsil etmesi nedeniyle olmuştur.

  islamiyet sonrası Türk ulusunun oluşturduğu devletler içerisindeki ordularda görev alan askerlere "Mehmetçik" unvanının verilmesi görülmeye başlanmıştır. Bu durumun gerekçesi ise şu şekilde ortaya konmaktadır: islam dini benimsendikten sonra uluslar üzerinde özellikle bu dinin peygamberi olan Hz. Muhammed'e karşı bir hayranlık oluşmuştu. Oluşan bu hayranlık üzerine insanlar doğan erkek çocuklarının birçoğuna "Mehemmed" ismini vermişlerdir. Bu isim daha sonra "Mehmet" şekline dönüşecektir.² Mehmet isminin kullanımı günümüzde de yaygın şekilde görülmektedir. Özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın birçoğu doğan erkek çocuklarına "Mehmet" ismini koymaktadırlar.

  "Mehmet" isminin kullanım alanının bu kadar geniş olması sonucunda zamanla askere giden erkek evlatlar için söylenen bir deyim haline dönüşmüştür. Tüm Türkiye'de bu şekilde anılan askerlerimizin bu adı alması zaten cesaret ve kahramanlığının sonucu olmuştur. Bütünü kahraman olan bir milletin fertlerini ismen ayırt etmek, kahramanlıklarını sayabilmek ise imkansızdır. işte onların hepsini bir tek adla bağrına basmak için Türk milleti, adları ayırt edilemeyen evlatlarının hepsine birden bir sevgi, kendisini savaş alanlarında tanıyan düşmanları ise bir saygı nişanesi olarak "MEHMETÇiK"; demiştir. Mehmetçik bütün Türk ordusunun simgesidir. Mehmetçik bir isim değil bir fikirdir, bir amaçtır.

  ¹ "Mehemmed" isminin verilmesinin altında yatan neden olarak da islam peygamberi Muhammed'in kutsallığının zedelenmemesi fikri yatmaktadır.
  ² Türkçesinin dil zenginliğinin belirtilerinden biri olarak da nitelendirilebilir. Böylece fazla sesler kelime içerisinden çıkarılarak Türkçenin sadeliği korunmuş oluyordu.
  3 "Mehmetçik" kelimesinde "Mehmet" kelimesine "çik" eki gelmiştir. Bu ek, kelimeye sevgi anlamını kazandırmaktadır.
  5 ... snowman
 5. 5.
  akepe ve benzeri liboşların lübnan batağına atıp amerika ve israil çıkarları lehine kan dökmesini istediği kutsal varlık...
  5 -1 ... shalamar
 6. 6.
  dünyada benzerine asla rastlanmayacak olan büyük bir komutanın* komutası altında; icap ettiğinde canlarını düşünmeden hiçe sayan, her türlü olumsuz şarta rağmen dimdik ayakta durabilen, asil türk askerinin müşterek adı.
  3 ... sulh
 7. 7.
  (bkz: mehmetcik vakfı)
  ... pilotmont
 8. 8.
  Ölümsüzlük,şehitlik,bayrak hilalinde can veren kan veren yiğitler..
  (bkz: zap suyu)
  3 ... sadik 2 dost 1 hayat 1 olum
 9. 9.
  kıçı rahatlıktan nasır tutmuş yazarların sol frame işgal ettiği şu dakikalarda soğuktan kim bilir ne derce üşümüş, kardeş diyerekten içimizde kan ağlatan soysuzları kovalamaktan kim bilir ne derece aç kalmış, yol gözetleyen karısı için kim bilir ne şiirler yazmış yiğitlerimizdir.
  3 ... sadik 2 dost 1 hayat 1 olum
 10. 10.
  binlereci vatan için şehit olmuş topluluk ismidir. * *
  3 ... babilibabilibuu