1. 1.
    apaçık ortada olan bir gerçektir...
    ... erectof