1. 1.
    Ankarali birinin kavedeki sorusu. Kimbilir kim...
    2 ... templier