1. 1.
    artik olmasi gerekendir.

    selam ve duva ile.
    1 ... erectov