1. 1.
    Tevhid-i tedrisat kanunda açıkca medreselerin kapatılması söz konusu değildi ancak çağdaş eğitimin gerekliliği kendi kendine lav olmuş bir oluşumdur. Tarikat, medrese, zaviye vb.. 2003 ten sonra tekrar peydah olmuştur.
    1 ... rockonbaby