1. 0.
    hunları türk ilan eden türkçüden daha haklıdır.
    -3 ... rojavali