1. 1.
    tamağmen milli duygularla haraket eden vatan sevdalisi istegidir.
    ... erectov