1. 1.
    ayrıca kararın durulmasını istemesiyle vuku bulan olaydır.

    düşünüyorum ki milli eğitim bakanı dışında alınan bir karadır.
    ... foolish casanova