1. 1.
  Yapılan araştırmaya göre Devamsızlık yapmayıp Okuluna devam eden öğrenciler ile daha erken yaşlarda kendilerine hedef koyan öğrenciler derslerinde daha başarılı.

  --spoiler--
  MEB'in öğrencilerin başarılarını izleme araştırması sonuçlandı

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; öğrenci, öğretmen ve okulun akademik beceriler üzerindeki etkisini ölçmek için hazırlanan Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri dersleriyle ilgili Öğrenci Başarı izleme Araştırması'nın veri analizleri tamamlandı

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu'nda, belirli sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın "Öğrenci Başarı izleme Araştırması" yapılması hedef olarak yer almıştı.

  Bakanlık, bu kapsamda nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10. sınıf öğrencileri üzerinden Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden başarı izleme araştırması yaptı. Katılan öğrenci sayısı ve araştırmanın ölçeği göz önünde bulundurulduğunda bu araştırma, Türkiye'de yapılan en geniş çaplı izleme çalışması oldu.

  MEB, 4. sınıflar düzeyindeki araştırmanın değerlendirme sonuçlarını, "Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı izleme Araştırması (TMF-ÖBA)-I: 2019 4. Sınıf Seviyesi" başlıklı raporda topladı. 7. ve 10. sınıf araştırma sonuçlarının da önümüzdeki ay yayımlanması bekleniyor.

  4. sınıf seviyesinde araştırmaya devlet ve özel öğretim kurumlarında öğrenciler katıldı. Araştırmanın Türkçe alt testine 112 bin 465 öğrenci, matematik alt testine 112 bin 322 öğrenci ve fen bilimleri alt testine 111 bin 742 öğrenci katıldı.

  TÜRKÇE'DE TÜM SORULARI YANITLAYANLARIN ORANI %3,55

  Türkçe alt testinde "bilme" düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı %63, "anlama" düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı ise %60 oldu.

  Öğrencilerin bu testte aldıkları 100-500 arası puan dağılımları incelendiğinde ortalama puanın 331,12 olduğu belirlenirken, öğrencilerin %26'sının puanının 400-500 aralığında olduğu tespit edildi. Testte tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencilerin oranı %3,55 oldu.

  Matematik alt testinde ortalama doğru cevap oranı "bilme" düzeyinde %63, "anlama" düzeyinde %59 ve "akıl yürütme" düzeyinde %49 olarak gerçekleşti.

  Öğrencilerin bu testteki ortalama puanı 323,02 olarak belirlenirken, %24’ünün 400-500 arasında puan aldığı tespit edildi. Öğrencilerin %4,34’ü ise tüm soruları doğru cevapladı.

  EN YÜKSEK BAŞARI FEN BiLMLERiNDE

  Fen bilimleri alt testinde bilme düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı %65, uygulama düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı %70 ve akıl yürütme düzeyindeki soruların ortalama doğru cevaplanma oranı ise %61 olarak gerçekleşti.

  Öğrencilerin fen bilimleri alt testinde aldıkları 100-500 arası puan dağılımları incelendiğinde ortalama puanın 342,07 olarak gerçekleştiği ve öğrencilerin %31’inin 400-500 puan aralığında olduğu tespit edildi. Öğrencilerin %6,29’u ise tüm soruları doğru cevapladı.

  Türkçe, matematik ve fen bilimleri alt testlerinden alınan puanlarla, öğrencilerin o derslerden 4. sınıf yıl sonu başarı puanları arasında pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edildi. Bu ilişki, Türkçe alt testinde orta düzeyde iken matematik ve fen bilimleri testlerinde yüksek düzeyde gerçekleşti.

  Araştırma sonuçları, velilerin eğitim süreçlerine katılımının başarıyı artırdığını da ortaya koydu. Tüm alt testlerin her birinden alınan puanlarla, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine katılımı arasında pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edildi.

  Üç alt testten her birinden alınan puanlarla öğrencilerin eğitim hedefleri arasındaki ilişkide de benzer bir tablo ortaya çıktı.

  Gelecekte alacakları eğitim konusunda henüz ilkokuldayken hedef koyan ve üniversite veya daha yüksek bir eğitim basamağını bitirmeyi hedefleyen öğrencilerin her bir alt testte aldıkları puanların hedef koymayanlara göre oldukça yüksek olduğu belirlendi.

  DEVAMSIZLIK YAPANLAR DAHA BAŞARISIZ

  Öğrencilerin devamsızlık durumlarına ilişkin tespitlerin de yer aldığı rapora göre devamsızlık azaldıkça her bir testte başarının arttığı, hiç devamsızlık yapmayan öğrencilerin başarısının devamsızlık yapan öğrencilere oranla oldukça yüksek olduğu görüldü.

  ÖĞRETMENiN KIDEM YILI ARTTIKÇA ÖĞRENCi BAŞARISI ARTIYOR

  Raporda, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alt testlerinin her birinden alınan puanlarla okul yöneticileri ile öğretmenlerin kıdem yılı arasındaki ilişki incelendi ve kıdem yılı arttıkça her bir testte öğrencilerin başarısının arttığı ortaya çıktı. Ancak yönetici ve öğretmen deneyiminin bu etkisinin düşük düzeyde gerçekleştiği tespitine yer verildi.

  ÖDEV YAPMAK BAŞARIYI ARTIRIYOR

  Ödev verme sıklığına ilişkin tespitlerin de yer aldığı rapora göre ödev verme sıklığı arttıkça her bir testte öğrencilerin başarısının arttığı belirlendi, ancak bunun etkisinin de düşük düzeyde kaldığı görüldü.

  Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin dokuzuncusu, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan, Emine Eroğlu ve Ümare Altun tarafından hazırlandı.

  https://www.haberturk.com...irmasi-sonuclandi-2524517
  --spoiler--

  meb öğrenci başarı izleme araştırması sonuçları
  1 ... gazeloglu
 2. 2.
  Mebin yaptığı araştırmaya güven mi olur MK. Ne kadar torpilli yavşak var hepsi üst kadroda.
  1 ... pich erkek