1. 1.
    divan edebiyatı şairi aşık çelebi nin eseridir.
    ... mendoza