1. 1.
  Yazılımın ana çıktısı sonuçta bir bilgisayar programıdır (Kod).

  Program karmaşıklığını ölçmek için birçok teorik model geliştirilmiştir. Bu modellerden en eskisi ve yol göstericisi McCabe karmaşıklık ölçütüdür.

  Bir hesaplamayı gerçekleştirmek veya bir problemi çözmek için kesin işlemlerin sonlu bir kümesine ise algoritma denir. Problemi çözmek için algoritmanın harcadığı zamanın analizi zaman karmaşıklığını, gerekli belleğin analizi ise yer (space) karmaşıklığının hesabını gerektirir. Yer karmaşıklığı probleminin çözümü, algoritmayı gerçeklerken kullanılan veri yapıları ile bağlantılıdır.

  Algoritmanın zaman karmaşıklığı ise, belirli miktardaki giriş verisine karşılık, yapılan karşılaştırma, tamsayı toplama, tamsayı çıkartma, tamsayı çarpma ve bölme işlemleri ile diğer basit işlemlerin sayısı olarak hesaplanır.

  Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclomatic_complexity
  2 ... yirtik poset