1. 1.
    gelecekten gelen birinin olası cümlesi.
    ... erectof