1. 1.
    mhp başa gelemeyeceği için hayal olan vaadtir.
    1 ... ille de woman olsun