1. 1.
    bir şeyin menfaatine nail olan onun mazarratına (zararına) mütehammil olur.

    Meselâ: iki komşu arasında müşterek bir duvarın yıkılmasından korkulursa her iki komşu bunu müştereken yaptırmaya mecbur olurlar. Zira bu duvarın menfaati her ikisine de aittir.

    (bkz: mecelle)
    ... cikita muz teoremi