1. 1.
  mayoz kromozom sayısının yarıya indirgenmesine yol açan bir hücre bölünmesidir. bu nedenle indirgeyici bölünme (reduksiyon) olarak da adlandırılır.kısaca özetlenecek olursa , mayoz , daha önce (bkz: replikasyon)la iki katına çıkmış (bkz: dna) molekülüne sahip olan , diploid bir hücrede başlar. birbirini izleyen 2 bölünme sonunda , haploid sayıda kromozom tşaıyan ve her bir kromozomu sadece bir adet dna molekülüne sahip 4hücre meydana gelir.
  mayoz bölünme birbirini takip eden iki nukleus bölünmesinden ibarettir. bölünmelerden birinde (çoğunlukla ilkinde ) kromozom sayısı yarıya iner; diğeri ise normal bir mitoz bölünmedir.
  bu bölünmelerden birinciye 1. mayoz bölünmesi ,ikinciye 2. mayoz bölünmesi denir.
  10 ... kacak kelebek
 2. 2.
  1.mayoz bölünme
  profaz 1: evreleri
  -leptoten
  -zigoten
  -pakiten
  -diploten
  -diakinez
  metafaz 1
  anafaz 1
  telofaz 1
  interkinez: ara evre
  2. mayoz bölünme
  profaz 2
  metafaz 2
  anafaz 2
  telofaz 2
  4 ... kacak kelebek
 3. 3.
  mayozu yazmak büyük sabır gerektiren bir durum olmakla birlikte geçiştirmek için ' ben yazardım ama başkaları da katkıda bulunsun istiyorum ' demek en doğrusu *
  1 -1 ... kacak kelebek
 4. 4.
  (bkz: crossing over)
  ... kacak kelebek
 5. 5.
  bir hücreden dört yavru hücrenin meydana gelmesidir. Üreme hücrelerinde görülen bir bölünme şeklidir. Canlıların çeşitlenmesine ve farklı özellikler kazanmasına olanak sağlar.
  1 ... panapa
 6. 6.
  (bkz: mayoz)
  ... kacak kelebek
 7. 7.
  (bkz: mitoz bölünme)
  ... hasnicktir
 8. 8.
  bazı kaynaklarda meyoz bölünme şeklinde de geçebilir.
  1 ... surudenayrilanidealistkuzu
 9. 9.
  bir hücre neden durduk yere mayoz bölünsün? mutlaka vardır bi nedeni, deli değil ya bu!
  1 -1 ... kuzgun