1. 1.
    aziz milletin milli irade sevdalisi fertlerinin iyi bildigi gercektir.
    2 ... erectof