1. 1.
    Mat 1 için sayıbilim mantıklı. Mat 2 içinse nebilim öneriyorum.
    9 -1 ... alyssum