bugün

Herkesin rahatça seviştiği partilerdir.
burada yazar hayal dünyasından bahs ediyor.