1. 1.
    bu feminatörler çok oldu artık.ezanı ıslıklamak nedir? gelin bundan böyle tıpkı eskisi gibi doğanın bize bahşettiği nizamda erkeğin üstünlüğünü savunalım. fransanın feminizmini değil islamın erkek egemen anlayışını benimseyelim hangi yazarlar benimle.
    -1 ... rebel12