1. 1.
    ailesinin biricik yavrusu, arkadaşlarının ise taşlamayı düşündüğü kedidir.

    not : namusa gelen helal değil, "halel"dir.
    edit : yazarın helal, halel farkını öğrenmesi ile başlık başa kalır.
    ... annttiigs