1. 1.
    Uzayliya rastlamaktan daha çok şaşırtıcı olacak olasi sorunsal.
    1 ... templier