1. .
    1433-1499. italyan Yeni Platoncu düşünür. Platon'un felsefesine Rönesansın bakış açısını katmış olan bir düşünürdür. Ruhun ölümsüzlüğü üzerine bir dizi kanıt öne süren Ficino, insanın evrenin merkezinde olduğunu savunmuş ve insan yaşamını da, ruhun Tanrı'ya doğru bir yükselişi olarak yorumlamıştır.
    ... sadik 2 dost 1 hayat 1 olum