1. 1.
  Stanford Ünivesitesi Marshmallow Deneyi
  Deney, 1960-1970 yılları arasında, ilk olarak psikolog Walter Mischel liderliğinde yapılmış, ardından başka bilim insanları tarafından çeşitli versiyonları tekrarlanmıştır.

  Deney kurgusu son derece basittir: Araştırmacı çocuğu içinde sadece bir masa ve bir sandalye olan odaya götürür ve masanın üzerine bir adet yumuşak şeker (marshmallow) bırakır. Çocuğa birkaç dakikalığına odadan ayrılacağını, bu süre içerisinde eğer isterse şekeri yiyebileceğini ancak şekeri yemeyip kendisinin geri gelmesini beklerse bir şeker daha kazanacağını bildirir. Çocuğun şekerle imtihanı başlar.

  Bu basit deneyin son derece çarpıcı sonuçları olmuş, çocukla ilgili uzun vadeli güvenilir tahminler yapılabilmesine olanak verdiği görülmüştür.

  Stanford marshmallow deneyine katılan çocukların yaşamları takip edilip, başka araştırmalarla desteklendiğinde görülmüştür ki çocukluk çağında yapılan öz-denetim deneyinden elde edilen bulgular sayesinde bu çocukların gelecekteki finansal durumu, fiziksel sağlık durumu, madde bağımlılığı ve suç işleme potansiyeli ile ilgili isabetli tahminler yapmak mümkündür.

  Şeker yeme konusunda uzun süre bekleyebilen çocuklar:

  Anne babaları tarafından yapılan değerlendirmede; akademik başarı, sosyal yeterlilik, dilsel yeterlilik, özenli olma, dikkatli olma bakımından daha yüksek puanlar aldılar.
  Kolej sınavlarında daha yüksek başarı gösterdiler.
  Yetişkin olduklarında reddedilme hassasiyetleri daha düşük bireyler oldular.
  30 yıl sonra aşırı kilolu olma ihtimalleri daha düşük oldu.

  Sonuç olarak bu araştırmaların ortak bulgusu, öz-denetimin hayatımız boyunca göstereceğimiz başarıda çok büyük bir rol oynadığıdır. Hatta öz-denetim yeterliliğinin , yaşam başarısı üzerinde zeka düzeyinin ve dahil olunan sosyal sınıfın etkisinden daha büyük etkisi olduğunu savunan bilim insanları vardır. Ancak küçük bir çocukken yapılan basit bir testle bile ölçülebilen öz-denetim yeterlilik seviyemiz kaderimiz olmak zorunda değil. Öz-denetim yeterliliğimizi geliştirebiliriz.
  *
  ... infandous