1. 1.
    on numara beş yıldızlı delikanlıdır, koruma ordusuyla vatandaşı sıkıştırıp tokatlayandelikanlıdır.
    1 ... murthy