1. 1.
    sunulan bir konuyu, eseri, yorumu, vs.'yi toplumun genelinin kabul ettiği bilgiler ve değerler çerçevesinde sorgulayıp aykırı bir durum olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışmaktır.
    ... survival