1. 1.
    ege bölgesinde bulunan ve ekonomik gelişmişlikte izmire kafa tutabilen tarım ve sanayinin egedeki lokomotif şehridir.plakası 45'tir.
    ... manchesterli maho aga
  2. 2.
    Sahi soma ne oldu?
    ... asabiherif