1. 1.
    Elimde olmadığı gibi sürekli büründüğüm davranış ve iletişim biçimi. Sanki içime işledi.
    ... sherlockholmesss