1. 1.
  manav, bir bölgedeki yerli türkleri muhacirlerden ayırt edebilmek için kullanılan bir tabirdir. bir manav türkü olarak söyleyebilirim ki, bir topluluğun şalvar giyiyor oluşu, düğünlerinde roman havalarıyla eğlenmesi, romanlara yakın ikamet etmeleri onların roman olduğunu göstermez. zira romanlara yakın iskan edilmeleri zaten düğünlerinde roman havalarıyla eğlenmelerinin bir sebebidir. romanlar eğlenceli insanlardır ve müzikten de iyi anlarlar. bizler de manav türkleri olarak klarneti onlar kadar iyi çalmayı beceremiyoruz ve onların yaptığı müzikle eğleniyoruz. şalvar meselesine gelirsek, şalvar türk geleneksel giyim kültürünün bir parçasıdır. hunlar zamanından beri kullanılan bir giysidir. dolayısıyla cahil cahil konuşup elalemin türklüğünü daha türk kültürü'ne hakim olmadan sorgulamaya çalışmayınız. ayrıca roman ve çingene aynı şey değildir. ayırdına varacak kadar kültürlendiğiniz vakit bir daha konuşuruz.
  2 -1 ... selfcontrol
 2. 2.
  bin yılı aşkın gelenek taklamakan ve turfan bölgelerindenbatıya doğru yola çıkan (ms700-800 ) gök-türk sonrası türki klan ve kabileler ari vahalarında konakladılar .
  burada fazla kalmadılar yola düştüler aynı zamanda bölgede bulunan çingene -roman çadırları da batıda yaşamak umudu ile yola çıktı. yaklaşık ( ms.950-1000 arası ki kaşkarlı da doğruluyor) hazar altından persia'dan geçerek anadolu'ya adım attılar. 150 yıllık belki daha fazla bir göç dönemin de (350 yıla kadar olabilir ) türkilerle çingenelr aynı güzergahta kah beraber kah yakın batıya yürüdüler. oğuz adı da 900 yıllarında kendilerine yakıştırma ile oldu. ondan önce asya ve siberya'da bir oğuz topluluğu yok. efsane var. göçer ata'dan kalma.
  yürüyenlerin bir kısmı çingenlerle çok haşır neşir oldular pek çok toplumsal ilişki yaşandı.

  bazı klanlar ve çadırlar kendilerini uzak tutup dağlara yöneldiler . bazıları ise düzden yürüdüler ve düze yerleştiler.

  işte yörüler dağ oğuzlar ova insanı olarak anadolu'da yerleştiler ,ileri gitmediler. çingeneler doğu roma'ya girdiler kentlere ve avrupa'ya çıktılar . türkilerien aksine çingenelermetal el sanatlarında yetkin olduklarından kentlerde iş ve aş buldular . yerleşim bölgelerine yakın olarak yaşamaya başladılar . oğuzlar ise hayvancılığı ve azda olsa tarımı seçtiler. zaten özellikleri bu.

  bu yüzden düzde olan oğuzların konuşmaları -şive dahil adet ve gelenekleri yaşam biçimi çingenleri andırır. bu bölge konya'dan (kayseri'de ve etrafında olanları moğol imha etti) yay şeklinde batı karadeniz'e kadar yayıldılar. oralarda kaldılar.

  bu yüzden benzeme vardır. atsız'da bunu vurgular oğuzları sevmez.
  -1 ... baris hemen simdi
 3. 3.
  (bkz: soru eki ayrı yazılır)

  t: bir soru
  ... theatre of dreams