1. 1.
  işletmelerde kullanılan bir terim. bir ürünün üretimden son safhaya kadar süren aşamalarının anlatıldığı bir olgudur.
  şöyle özetlersek mamul hayat seyrini
  1. sunuş dönemi
  2. büyüme dönemi
  3. olgunluk dönemi
  4. gerileme dönemi
  1 ... brhmbl