1. 1.
    malta'da 43, gozo'da 9 tapınak bulunmaktadır ve tarihleri genellikle m.ö. 3500-3000 yıllarına dayanmaktadır. ancak, bazı tapınaklar m.ö. 4500 tarihlerini gösterecek kadar eskidir ve mağara mabetleri m.ö. 5000 yıllarına işaret etmektedir. bu tapınaklardan birkaçı, ondokuzuncu yüzyıllardaki kazılarda ortaya çıkmış, fakat i909'da profesör zammit malta müzesi'nin yöneticisi olana kadar sistematik bir çalışmaya alınmamışlardır.

    bunların en ünlülerinden biri, marta'nın güney kıyısında bulunan hagar qim'dir. dikkatle bakıldığında, bir kurukafanın yandan görünüşüne benzemektedir ve m.ö. 4. binyılın sonlarına işaret etmektedir. burada, ağırlığı otuz tonu bulan taşlar bulunmaktadır. burada ve diğer malta tapınaklarında bulunan heykel ve büstler, bir tanrıçaya adanmış olduklarını düşündürmüştür. bu aynı zamanda, gozo'daki ggantija gibi bazı tapınaklarda bulunan yarım daire veya elips biçimindeki odaların birlikte "trefoil" kalıbını oluşturmasıyla mimaride de ifade edilmiştir.
    ... bokvarbak